Logo Cung Cấp
Nỗ lực đạt mục tiêu 80% dân số được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Nỗ lực đạt mục tiêu 80% dân số được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

2 năm trước haiquanonline.com.vn

Nhằm góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Bộ Y tế đang nỗ lực triển khai về lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân ở tất cả các tỉnh, thành, phấn đấu đến năm 2020, 80% dân số được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.


Vừa qua, Bộ Y tế vừa ký ban hành Quyết định số 5349/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả bệnh viện và bệnh nhân.

Mục tiêu chung của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia.

Cụ thể, đến năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia.

Đến năm 2025 có 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ và các bệnh viện trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các nội dung hoạt động của kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Về phía cơ sở, theo ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân tại tất cả các trạm y tế trong toàn tỉnh (262 trạm y tế) từ tháng 2/2018, cho đến nay đã có hơn 90% người dân (trên 1 triệu người) đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cũng theo ông Châu, nhờ có nguồn dữ liệu quản lý sức khỏe người dân đã giúp ngành Y tế dự đoán chính xác xu hướng bệnh tật của nhân dân, có các giải pháp can thiệp, tác động về chính sách giúp dự phòng bệnh tật, giảm gánh nặng do bệnh tật gây ra.

"Đặc biệt, nhờ triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử mà ngành Y tế tỉnh đã biết được dữ liệu cụ thể của từng người dân về các bệnh không lây nhiễm, và với nguồn dữ liệu này Sở Y tế sẽ đẩy mạnh công tác quản lý từ phòng chống đến điều trị 2 bệnh phổ biến nhất là tiểu đường và tăng huyết áp trong thời gian tiếp theo", Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin.

Với tỉnh Phú Thọ, ông Trần Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết, tỉnh đang triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn theo quy định và hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Y tế.

"Đến hết năm 2020, ít nhất 90% người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của Bộ Y tế. Từ năm 2021 - 2025, mỗi năm có thêm tối thiểu 2% người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe cá nhân", ông Khánh thông tin.

D.Ngân