Logo Cung Cấp
An Giang có Phó chủ tịch tỉnh mới

An Giang có Phó chủ tịch tỉnh mới

1 năm trước bizlive.vn

Ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Lê Văn Phước (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh An Giang.

Sáng 9/12, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

Kết quả, ông Lê Văn Phước được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu đồng ý đạt tỷ lệ 88,57%.

Ông Lê Văn Phước, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

N. NGA