Logo Cung Cấp
Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bạo hành bé 13 tháng tuổi

Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bạo hành bé 13 tháng tuổi

1 năm trước baodansinh.vn

Cháu bé khóc nhiều, không chịu ngủ, bà Doan (Nghệ An) dốc ngược chân bé gái 13 tháng tuổi đưa qua, đưa lại như đồ chơi.


HOÀNG TÙNG