Logo Cung Cấp
Phát hiện 25 đối tượng đang sử dụng ma túy tại một quán bar

Phát hiện 25 đối tượng đang sử dụng ma túy tại một quán bar

1 năm trước vnews.gov.vn


25 đối tượng bao gồm 8 nữ, 17 nam sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Newlan, khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.