Logo Cung Cấp
Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh: Thông qua 20 Nghị quyết

Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh: Thông qua 20 Nghị quyết

1 năm trước baotintuc.vn

Sau 3 ngày làm việc, chiều 9/12, Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc và thông qua 20 Nghị quyết trong số 21 Tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh.


Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong đó, nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của TP Hồ Chí Minh như: Nghị quyết về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội Thành phố năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai chương trình sữa học đường đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020, thay vì hết học kỳ 1 năm học 2019-2020 như lộ trình Nghị quyết 02 của HĐND đề ra; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, ban hành kèm theo Nghị quyết 03 HĐND thành phố ngày 16/3/2018; Nghị quyết về việc cho phép UBND Thành phố huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên; Nghị quyết về việc cho phép UBND Thành phố huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B do HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư… Ngoài ra, trước những ý kiến khác nhau của các đại biểu HĐND về “Tờ trình về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn”, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn xin rút Tờ trình này.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả kỳ họp và đề ra các nội dung sẽ tập trung giám sát trong thời gian tới; đồng thời HĐND cũng đề nghị lãnh đạo UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung đưa ra những giải pháp cụ thể như: Thực hiện 7 chương trình đột phá, triển khai chính quyền điện tử ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản lý trật tự đô thị, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm...

Liên quan đến việc xin rút “Tờ trình về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn”, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, đây là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Qua gần 2 năm thực hiện, cần có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án này xem hiệu quả đến đâu. Vì vậy HĐND Thành phố đã đề nghị UBND Thành phố cần đánh giá kết quả thực hiện, cần phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND trong tháng 12/2019.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức