Logo Cung Cấp
Tặng giải 'Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu' vào Tháng Công nhân

Tặng giải 'Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu' vào Tháng Công nhân

2 năm trước baochinhphu.vn

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định giải thưởng 'Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu' để tôn vinh gương đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, phục vụ chiến đấu, lao động, sản xuất.


Ảnh minh họa

Giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu” được xét tặng mỗi năm một lần vào Tháng Công nhân (tháng 5 hằng năm).

Thành tích xét tặng giải thưởng tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm sau. Riêng đối với chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên, thành tích tính từ ngày 15/12 ba năm trước đến ngày 14/12 năm xét giải thưởng.

Cá nhân được xét tặng giải thưởng khi đạt tiêu chuẩn chung và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện một chuyên đề công tác, một đợt thi đua được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tương đương trở lên. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đạt giải thưởng khoa học cấp bộ trở lên; chủ nhiệm công trình, đề tài khoa học cấp bộ trở lên được nghiệm thu xuất sắc; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình công tác được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Đạt giải chính thức hoặc huy chương trong các cuộc thi quốc tế; giải Nhất hoặc huy chương vàng cấp quốc gia trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y tế, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí, thể dục, thể thao.

Có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công trình công đoàn mà cá nhân trực tiếp đảm nhận, được áp dụng vào thực tiễn, có hiệu quả kinh tế cao hoặc có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong công đoàn các cấp và xã hội, được lãnh đạo đơn vị công nhận. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Bộ trưởng Bộ Công an và tương đương trở lên tặng Bằng khen.

Là chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và trong 03 năm đó, tổ chức công đoàn nơi công tác có ít nhất 01 năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc 02 năm được Công đoàn Công an nhân dân tặng Cờ thi đua.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu”. Mỗi năm xét tặng cho 20 cá nhân thuộc đối tượng trao giải thưởng. Đối với đối tượng là chủ tịch công đoàn không quá 20% tổng số cá nhân đạt giải hàng năm.

Hình thức giải thưởng gồm: Biểu tượng giải thưởng “Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu”; Bằng chứng nhận kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; phần thưởng bằng tiền mặt hay hiện vật khác, có giá trị bằng 03 lần mức lương cơ sở quy định tại thời điểm xét giải thưởng.

Quyền lợi của người đạt giải thưởng là được tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính và các điều kiện khác để tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ theo đề nghị của Hội đồng tư vấn xét giải thưởng; được ưu tiên khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; hoặc chuyển loại đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hợp đồng lao động.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP