Logo Cung Cấp
THÁCH THỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2020

THÁCH THỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2020

1 năm trước quochoitv.vn

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% vào năm 2020 Chính phủ cần có sự đột phá hơn nữa về cơ chế, chính sách, tháo gỡ những quy định chồng chéo giữa các dự luật và nuôi dưỡng môi trường khởi nghiệp. Đồng thời tăng cường các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển để tăng niềm tin và tạo sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đưa vốn đầu tư vào nền kinh tế' là những giải pháp được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn kinh tế 2020 – Tích lũy động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức ngày 5/12.