Logo Cung Cấp
Hệ thống hoàn chỉnh kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp

Hệ thống hoàn chỉnh kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có những chia sẻ với báo chí về những lợi ích và hướng phát triển của Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trải nghiệm Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: VGP

Thưa Bộ trưởng, Cổng DVCQG hoạt động sẽ đem lại tiện ích như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp cũng như các cơ quan, bộ, ngành?

- Việc triển khai Chính phủ điện tử đã thực hiện từ năm 2000 và có nhiều thành tựu trong quá trình triển khai. Vì thế, Cổng DVCQG là một nhiệm vụ lớn trong triển khai Chính phủ điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch với các cơ quan nhà nước thuận tiện, dễ dàng hơn. Mục tiêu của Cổng DVCQG là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đưa các dịch vụ công từ các bộ, ngành tích hợp lên Cổng DVCQG với tinh thần tạo ra sự minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Khi vận hành, Cổng DVCQG sẽ trở thành hệ thống hoàn chỉnh quan trọng kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ. Cổng DVCQG cũng đã sẵn sàng với các giải pháp về an ninh, an toàn, bảo vệ thông tin người sử dụng.

Lợi ích mang lại của Cổng DVCQG là người dân, doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất để đăng nhập được đến tất cả các Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp sẽ không còn phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Hơn nữa, trong quá trình tiếp xúc với các cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ thi hành công vụ, người dân có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trực tiếp trên Cổng DVCQG.

Với việc triển khai này, không chỉ người dân, doanh nghiệp được lợi mà còn tạo ra kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ, tái cấu trúc lại quy trình thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc. Quan trọng hơn nữa là nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ khi thi hành công vụ. Từ đó giúp cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các quy định. Đặc biệt, việc triển khai Cổng DVCQG sẽ rất tiết kiệm, tính sơ bộ tổng chi phí tiết kiệm được khi thực hiện 8 nhóm dịch vụ công nêu trên là khoảng 4.222 tỷ đồng/năm. Trong đó, tổng chi phí tiết kiệm được do lợi ích từ vận hành Cổng DVCQG mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng.

Xin Bộ trưởng cho biết về định hướng phát triển của Cổng DVCQG trong thời gian tới?

- Khai trương Cổng DVCQG mới là kết quả ban đầu ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan được giao triển khai nhiệm vụ, trong đó có sự đóng góp của các đơn vị về công nghệ thông tin như Tập đoàn VNPT cùng sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Cổng DVCQG sẽ hoàn thiện hơn về cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính để mang lại những dịch vụ công trực tuyến tốt nhất, thân thiện nhất cho người dân doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quý I/2020, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp lên Cổng 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Xây dựng Cổng DVCQG là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Quan trọng nhất, phải để người dân thấy lợi ích của Cổng DVCQG là thân thiện với người dùng, giảm thời gian và những chi phí khác. Thời gian tới việc triển khai thành công của Cổng DVCQG phụ thuộc rất nhiều vào sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương trong công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu, trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tổ chức giải quyết thủ tục hành chính.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Hương Dịu