Logo Cung Cấp
Hiện trạng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics TP. Hải Phòng

Hiện trạng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics TP. Hải Phòng

1 năm trước www.tapchigiaothong.vn

Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 của cả nước có vị trí giáp Vịnh Bắc bộ và biển Đông nên có nhiều lợi thế về các ngành kinh tế biển


TS. PHẠM HOÀI CHUNG;

ThS. NGUYỄN TRUNG ANH

Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải

Nhóm tác giả