Logo Cung Cấp
Gần 7.000 tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

Gần 7.000 tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

1 năm trước kinhtedothi.vn

Tính đến ngày 14/11, TNGT đã cướp đi sinh mạng của 6.975 người và làm bị thương 12.144 người.


Một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 11/2019, toàn quốc đã xảy ra 1.634 vụ TNGT, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (giảm 19,98%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,37%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.617 vụ, làm chết 646 người, bị thương 1.269 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 342 vụ (giảm 17,46%), giảm 165 người chết (giảm 20,35%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,39%);Đường sắt, xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 1 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (tăng 12,5%), tăng 2 người chết (tăng 33,33%), giảm 1 người bị thương (giảm 50%); đường thủy xảy ra 5 vụ, làm 3 người chết, bị thương 1 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (giảm 28,57%), giảm 1 người chết (giảm 25%), tăng 1 người bị thương; Hảng hải xảy ra 3 vụ, không có người chết và bị thương, so với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ.

Như vậy, lũy kế 11 tháng (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019) toàn quốc xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người, so với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ (giảm 5,56%), số người chết giảm 520 người (giảm 6,94%), số người bị thương giảm 962 người (giảm 7,34%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 15.676 vụ, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ (-5,56%), giảm 522 người chết (-7,11%), giảm 951 người bị thương(-7,29%); Đường sắt xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (5,22%), tăng 8 người chết (7,34%), giảm 14 người bị thương (-24,56%).

Đường thủy xảy ra 55 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người, so với cùng kỳ năm trước, giảm 16 vụ (-22,54%), giảm 15 người chết (-38,46%), tăng 3 người bị thương (60%); Hàng hải xảy ra 13 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (-18,75%), tăng 9 người chết và mất tích (225%).

Vân Nhi