Logo Cung Cấp
Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

2 năm trước vov.vn

Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 62/64 đồng ý.


Sáng 9/12, HĐND tỉnh An Giang đã khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Phước (thứ 2 từ bên phải qua)

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để HĐND bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 62/64 đồng ý.

Ông Lê Văn Phước, 50 tuổi, quê quán, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Công Minh (nghỉ hưu theo chế độ); Đồng thời, thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Hùng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương; thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Đặng Đức, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Võ Nguyên Nam, nguyên Giám đốc Sở Công thương nhận nhiệm vụ khác.

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX diễn ra từ ngày 9 đến 11/12. Trong 3 ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, xem xét Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2020./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL