Logo Cung Cấp
Hòa Bình cần tận dụng lợi thế vùng để phát triển kinh tế, xã hội

Hòa Bình cần tận dụng lợi thế vùng để phát triển kinh tế, xã hội

1 năm trước vnews.gov.vn


Sáng nay (9/12), HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội.