Logo Cung Cấp
Ô nhiễm môi trường 'nóng' kỳ họp HĐND TP.HCM

Ô nhiễm môi trường 'nóng' kỳ họp HĐND TP.HCM

1 năm trước vnews.gov.vn


Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí đáng báo động tiếp tục được nhắc đến trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (khóa IX).