Logo Cung Cấp
DẤU LẶNG HUỔI MOI

DẤU LẶNG HUỔI MOI

1 năm trước quochoitv.vn

Huổi Moi là bản của đồng bào dân tộc Cống, nằm khuất sau những dãy núi ở vùng biên giới Pa Thơm của tỉnh Điện Biên. Những năm qua, các chương trình xóa đói giảm nghèo, 135 đã hỗ trợ bà con nơi đây về giống vật nuôi, phân bón, song do địa hình chia cắt, chủ yếu đồi đất dốc, không thuận lợi cho phát triển kinh tế nên tỷ lệ đói nghèo trong bản còn cao. Được biết, đề án bảo tồn dân tộc Cống đã được thông qua nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa được thực hiện.