Logo Cung Cấp
Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao

1 năm trước vnews.gov.vn


Tại kỳ họp 41 diễn ra từ ngày 4-6/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung và thông qua Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.