Logo Cung Cấp
Rà soát chuẩn bị Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020

Rà soát chuẩn bị Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020

1 năm trước www.baodongnai.com.vn


Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp

(ĐN)- Ngày 9-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp để rà soát lại các nội dung chuẩn bị Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 cho các sở ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, trong 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có 2 chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết (gồm: hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà ở xã hội và số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 23 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Còn 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt so với Nghị quyết là kim ngạch xuất khẩu, giảm số vụ tội phạm hình sự, chỉ tiêu phát hiện và xử lý tội phạm ma túy.

Cũng trong năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 8,03% (đạt mục tiêu Nghị quyết); GRDP bình quân đầu người đạt 4.810 USD; sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 2,7%, thương mại - dịch vụ tăng 11,7% so cùng kỳ, đạt kế hoạch năm.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, dự kiến Hội nghị giao kế hoạch kinh tế- xã hội, tài chính năm 2020 sẽ tổ chức vào ngày 12-12-2019. Hội nghị sẽ báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời, triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh, Chỉ thị về đầu tư công của năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đưa ra các giải pháp về thu, chi ngân sách cho năm tới...

Tin ,ảnh: Khánh Minh