Logo Cung Cấp
Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

1 năm trước baotintuc.vn

Ngày 9/12, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019.


Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng và 250 đại biểu đại diện cho hơn 425.000 đồng bào 25 dân tộc thiểu số trong tỉnh đã tham dự Đại hội.

Bộ Trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn 2019-2024 của tỉnh là phấn đấu đến năm 2024, tỉnh có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 50% đường trục ấp, xã được bê tông hóa; 54% vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số có trường học kiên cố; 99% hộ gia đình dân tộc thiểu số có điện và nước sạch sử dụng. Hàng năm, tỉnh giải quyết 28.000 lao động có việc làm, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 25%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2-3%/năm, trong đó tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm...

Đại hội đã thống nhất đề cử 39 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đánh giá cao về kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua; nhất là việc đầu tư cơ sở hạ tầng đường, điện, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch… được xây dựng đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lưu ý tỉnh Sóc Trăng tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện của địa phương; có giải pháp đồng bộ để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú, thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Tỉnh cần chú trọng phát triển, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các ngành chức năng trong tỉnh quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ qua, các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng dân tộc đã được các cấp, ngành tỉnh Sóc Trăng quan tâm triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt, Chương trình 135 được đầu tư trên 446 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, cộng đồng; các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... được thực hiện, với tổng số trên 1.675 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4.054 hộ nghèo và thực hiện hỗ trợ đất ở, vay vốn chuộc lại đất sản xuất và vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất, hỗ trợ lao động học nghề cho 7.846 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo...

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.

Song song đó, các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn... Từ đó, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, đồng bào càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh trong năm 2019 còn khoảng 5%, trong đó, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo còn dưới 10%.

Dịp này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao Bằng khen tặng 4 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen 16 tập thể và 45 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)