Logo Cung Cấp
Xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh

1 năm trước giadinh.net.vn

Ủy Ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.


Tại Hà Nội từ ngày 4 – 6/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú (Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang) và ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí Thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang).

Ông Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật. Ảnh TTXVN.

Ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

L.B