Logo Cung Cấp
Năm 2019, xuất khẩu dệt may ước tăng 7,55%

Năm 2019, xuất khẩu dệt may ước tăng 7,55%

2 năm trước baotintuc.vn

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may ước đạt 39 tỷ USD, tăng trưởng 7,55% so với năm 2018.


Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may ước đạt 39 tỷ USD, tăng trưởng 7,55% so với năm 2018.

TTXVN