Logo Cung Cấp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2019

1 năm trước www.qdnd.vn

Ngày 9-12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: Năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, nổi bật là: Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ các chiến lược về quốc phòng an ninh và một số chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, nhất là các lực lượng (Hải quân, Không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử...) tiến thẳng lên hiện đại. Thường xuyên coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của quân đội và đất nước, tăng cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng ngân sách,...

Đáng chú ý, quân đội đã rất dũng cảm, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra thời gian qua. Đây dù là việc đáng tiếc nhưng không thể không làm để khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật, của quân đội và làm gương cho toàn quân trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn kỷ cương, giữ gìn uy tín quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong năm 2019 của Bộ Quốc phòng và các quân binh chủng, quân khu, cơ quan, đơn vị trực thuộc, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, gìn giữ biên cương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, sau khi chỉ ra tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ thế trận phòng thủ của các quân khu. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới; chú ý nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng. Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên cả nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân xin nghiêm túc, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng vào chương trình, kế hoạch năm 2020 của Bộ và của từng đơn vị; nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời kiên quyết khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhân dân cả nước, toàn quân đoàn kết một lòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị xác định, năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Quân ủy Trung ương; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: Chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý các tình huống; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, bảo đảm thông tin liên lạc.

Quyết liệt thực hiện Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi, tham gia thi đấu các giải quốc tế; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; tích cực đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, triển khai xây dựng nhà trường thông minh.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; xây dựng đường tuần tra biên giới, thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ; phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, dân vận, chính sách; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội.

Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác khoa học, công nghệ và môi trường; công tác kế hoạch, đầu tư; đổi mới cơ chế quản lý tài chính; triển khai chế độ tiền lương mới; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội; công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải quyết các vụ việc, vụ án đúng pháp luật.

Triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là hoạt động Năm ASEAN 2020; thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương; tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; tham gia có trách nhiệm và hiệu quả hoạt động gì giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG – VIỆT CƯỜNG