Logo Cung Cấp
Bắc Ninh tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Bắc Ninh tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

1 năm trước vtc.vn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, phát triển sản xuất chăn nuôi.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tiến hành hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống và xử lý ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho các địa phương theo đúng quy định; cung ứng đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông và Tháng vệ sinh; khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường góp phần bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; chú trọng công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp “chăn nuôi an toàn sinh học"; tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động giám sát dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng; quản lý chặt chẽ việc tái đàn lợn và các hoạt động mua bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; thành lập các Đoàn công tác do lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Quỳnh Chi