Logo Cung Cấp
Thủ tướng đồng ý xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.200 tỷ đồng

Thủ tướng đồng ý xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.200 tỷ đồng

1 năm trước vietnamfinance.vn

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được đầu tư xây dựng mới theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) với tổng mức đầu tư 3.271,09 tỷ đồng.


Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo quyết định phê duyệt, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 40,2km với tổng đầu tư 3.271,09 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 80km/h. Trong đó, địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 11,63km; địa phận tỉnh Phú Thọ dài khoảng 28,57km.

Điểm đầu của dự án là km 0+00 (Quốc lộ 2-km 127+500) thuộc xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối là km 40+200 kết nối với núi giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn chủ sở hữu, vay tín dụng. Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 500 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 10,79 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu và vay tín dụng khoảng 2.760,3 tỷ đồng.

Thời gian và tiến độ thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt là từ năm 2019 - 2023, bao gồm việc giải phóng mặt bằng và đầu tư xây mới cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời gian dự kiến thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn là 19 năm 2 tháng (từ 2023 đến năm 2042).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án) chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin , số liệu trong báo cáo nghiên cứu tiến khả thi dự án, cũng như các thông tin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, bảo đảm tính khả của dự án.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và các quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án theo quy định của Chính phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Trần Lưu