Logo Cung Cấp
Thành ủy Hà Nội xử nghiêm sai phạm quản lý tài sản công

Thành ủy Hà Nội xử nghiêm sai phạm quản lý tài sản công

2 năm trước www.tienphong.vn

Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công của các đơn vị trực thuộc Thành ủy.


Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo Thành ủy Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục.

Cụ thể, Thủ trưởng một số đơn vị, thường trực cấp ủy một số quận, huyện, đảng ủy khối còn chưa nhận thức đầy đủ và chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác tài chính Đảng, thực hiện chưa nghiêm các chế độ, định mức chi theo quy định; cá biệt có một số đơn vị để xảy ra sai phạm…

Để khắc phục những hạn chế trên, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tập trung tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong toàn Đảng bộ thành phố.

Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công của các đơn vị trực thuộc Thành ủy.

Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại đơn vị theo kiến nghị tại biên bản kiểm tra quyết toán hằng năm, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Hoàng Phong