Logo Cung Cấp
Hệ thống tàu điện ngầm bí mật tại London

Hệ thống tàu điện ngầm bí mật tại London

1 năm trước tapchitaichinh.vn

Tuyến đường tàu điện ngầm bí mật cùng các 'nhà ga ma' từng được sử dụng làm hầm trú ẩn và văn phòng nội các Anh trong Thế chiến II.