Logo Cung Cấp
Tỉ lệ thất nghiệp tăng ở nhóm có trình độ, giảm ở nhóm trung cấp nghề

Tỉ lệ thất nghiệp tăng ở nhóm có trình độ, giảm ở nhóm trung cấp nghề

1 năm trước vietnamnet.vn

Quý II/2019, cả nước có 1.054 nghìn người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó số người thất nghiệp có trình độ đại học là hơn 160,5 nghìn người; cao đẳng là 68,7 nghìn người; trung cấp là 49,6 nghìn người; sơ cấp nghề là 16,8 nghìn người.


Con số này được đưa ra trong bản tin Thị trường lao động Việt Nam số 22, quý II/2019. Theo đó, quý II/2019, cả nước có 1.054 nghìn người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 4,82 nghìn người so với quý I/2019 và giảm 7,19 nghìn người so với quý II/2018.

Đây là quý thứ tư liên tiếp có số lượng người thất nghiệp giảm, tính từ quý II/2018. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,16%, thấp hơn so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Số lượng lao động trong độ tuổi thất nghiệp theo trình độ

Tỷ lệ thất nghiệp cụ thể ở nhóm đại học tăng 0,57% so với quý trước và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở bậc cao đẳng tăng 0,07% so với quý trước nhưng giảm 0,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp ở bậc trung cấp giảm tương ứng 0,14% và 0,45%. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm sơ cấp giảm tương ứng 0,01% và 0,28%.

Báo cáo thị trường tuyển dụng trực tuyến năm 2019 tại Việt Nam cho thấy, cuối năm 2019 sẽ xuất hiện dư thừa nhân lực ở một số lĩnh vựa như Hành chính/ Thư ký, Ngân hàng. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao ở ở nhóm Kỹ sư, Bảo trì/ Sửa chữa; Bán hàng kỹ thuật; Cơ khí.

So với quý II/2019, nhu cầu lao động trong quý III/2019 tiếp tục tăng lê trong một số nhóm ngành như Khai khoáng (13 nghìn người); Công nghiệp chế biến, chế tạo (241 nghìn người); Xây dựng (139 nghìn người); Hoạt động dịch vụ khác (79 nghìn người);…

Một số ngành nhu cầu sử dụng lao động sẽ giảm như Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (270 nghìn người); Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (20 nghìn người).

Trường Giang