Logo Cung Cấp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:Công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:Công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả

1 năm trước baodansinh.vn

Trong 3 ngày, từ 9 – 11/12/2019, tại TP. Huế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính – tài sản và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí chủ trì lớp tập huấn.


Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính – tài sản được tổ chức tại TP. Huế

Tham dự lớp tập huấn còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính - tài sản thuộc Bộ.

Mục đích, nội dung của lớp tập huấn này trang bị kiến thức chung, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức cán bộ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai công tác tại các đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trịnh Minh Chí phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Vụ trưởng Trịnh Minh Chí khẳng định, công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt kết quả tốt. Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và 19/NQ/TW, Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, khối hành chính đã giảm 1 Văn phòng quốc gia về người cao tuổi; giảm hàng chục phòng, khoa và tương đương tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã tham mưu Bộ thực hiện kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế; quy hoạch đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 kết hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Định hướng trong thời gian tới, Vụ trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm được 10% các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ; đến năm 2025, giảm tiếp 10% so với năm 2021; tinh giảm 10% biên chế, tương đương với khoảng trên 100 người đến năm 2021. Mặt khác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra theo lộ trình về công tác tổ chức cán bộ.

Ông nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội chia sẻ tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã thông tin về tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019 và định hướng cho năm 2020 cũng như các năm tiếp theo. Công tác về sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chia sẻ về kinh nghiệm, những kết quả đạt được và khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, tự chủ tài chính

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý công chức, viên chức; công tác tiền lương; công tác báo cáo, thống kê; quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của Bộ,…Những khó khăn trong tự chủ tài chính.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Chính, Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Báo Điện tử Dân sinh cho biết, sau 3 năm thực hiện Quyết định 163 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức cán bộ, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai và thực hiện được rất nhiều việc, tạo điều kiện rất tốt cho các đơn vị sự nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được Bộ giao. Đặc biệt Thông tư 06 đã giúp cho các đơn vị giải quyết những vấn đề cơ bản, chủ động trong tinh giản bộ máy, quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ.

Quyền Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân Sinh phát biểu tại lớp tập huấn

Báo Lao động và Xã hội cũng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, nên vượt qua rất nhiều khó khắn để hoàn thanh nhiệm vụ chính trị được giao. Từ sự tạo điều kiện của các Vụ chuyên môn, tờ báo đã từng bước ổn định và phát triển. Tờ báo in Lao động và Xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, đi đầu về truyền thông các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Báo điện tử Dân Sinh không ngừng đổi mới cả về phong cách tác nghiệp báo chí đến truyền tải thông tin và thật sự lan tỏa đến nhiều đối tượng trong xã hội. Hiện nay, báo điện Dân Sinh có nhiều lượt truy cập và có sự tương tác rất tốt với bạn đọc đặc biệt là lĩnh vực lao động, tiền lương, dạy nghề và bảo vệ trẻ em.

"Để có được những kết quả đó, chúng tôi luôn chú trọng đến công tác cán bộ, công tác đào tạo, mở nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Đến nay, Báo đã có 1 nguồn cán bộ chất lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Lãnh đạo Bộ, công tác tổ chức cán bộ tạo điều kiện nhiều hơn nữa, để cán bộ nữ được phát triển. Đặc biệt là đối với khối cơ quan báo chí ngành", ông Nguyễn Trung Chính khẳng định.

THẢO VI