Logo Cung Cấp
Xứ bưởi Hà Tĩnh ước thu gần 840 tỷ đồng từ 2 loài cây ăn quả chủ lực

Xứ bưởi Hà Tĩnh ước thu gần 840 tỷ đồng từ 2 loài cây ăn quả chủ lực

2 năm trước baohatinh.vn

Trong vụ bưởi vừa qua, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đạt sản lượng 16.267 tấn, giá trị ước đạt trên 569 tỷ đồng.


Nhờ đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng KHCN nên năng suất bưởi Phúc Trạch đạt 105tạ/ha

Kinh tế vườn, trang trại ở Hương Khê thời gian qua tiếp tục phát triển, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Toàn huyện hiện có 6 mô hình trồng cây ăn quả áp dụng chương trình VietGAP với diện tích gần 50ha. Qua đó, chất lượng sản phẩm cây ăn quả không ngừng được nâng lên.

Năm 2019, Hương Khê mở rộng diện tích, trồng mới hơn 95 ha bưởi Phúc Trạch

Năm 2019, nhờ đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng KHCN nên năng suất bưởi Phúc Trạch đạt 105tạ/ha, sản lượng đạt 16.267 tấn, giá trị ước đạt trên 569 tỷ đồng; năng suất cam các loại 87tạ/ha, sản lượng đạt 10.795 tấn, giá trị ước đạt gần 270 tỷ đồng.

và trồng mới 79 ha cam các loại

Tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, từ đầu năm đến nay, người dân ở các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Thủy, Hương Đô... đã trồng mới hơn 95 ha bưởi Phúc Trạch, nâng diện tích tổng lên 2.409 ha; trồng mới hơn 79 ha cam các loại, nâng tổng diện tích lên 1.891 ha cam.

Hoàng Long