Logo Cung Cấp
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

1 năm trước daidoanket.vn

Ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.


Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng các cán bộ được bầu giữ chức vụ mới.

Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Phước, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Công Minh để nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Hùng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Đặng Đức, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh với ông Võ Nguyên Nam, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang để nhận nhiệm vụ khác.

PV (theo VGP)