Logo Cung Cấp
Xây dựng các tổ chức Đảng Công an nhân dân trong sạch, tính chiến đấu cao

Xây dựng các tổ chức Đảng Công an nhân dân trong sạch, tính chiến đấu cao

2 năm trước anninhthudo.vn

Sáng nay 9-12, tại Lạng Sơn, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Công an nhân dân (CAND) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đảng, công tác chính trị CAND năm 2019 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Học viện, Nhà trường CAND cùng 28 đơn vị Công an các tỉnh, thành phố. Về phía đơn vị đăng cai có Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng dự hội nghị.

Đánh giá của Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND cho thấy, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Công tác Đảng và công tác chính trị của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Nhiều nội dung quan trọng được triển khai cơ bản, đúng tiến độ theo chương trình đề ra.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND đã tham mưu ban hành Quy định mới về tổ chức Đảng trong CAND; kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong năm 2019 đã được tăng cường.

Các đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, Chỉ thị về tổ chức đại hội Đảng các cấp, các chuyên để về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức chủ động, theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công an các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh của cán bộ chiến sĩ CAND; đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, được dư luận nhân dân, cán bộ Đảng viên, chiến sĩ và các ngành đánh giá cao...

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị về công tác Đảng, công tác chính trị CAND

Có thể khẳng định, tuyệt đại bộ phận cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thuận, nhất trí cao với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức CAND theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/CP của Chính phủ. Bên cạnh những thành tích, tại hội nghị, đại diện các đơn vị địa phương cũng tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ một số khó khăn, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được về công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019.

Dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động mạnh mẽ tới công tác đảm bảo ANTT, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh 6 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Theo đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, coi đây là lĩnh vực, công tác quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Gia Bảo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi về công tác Đảng, công tác Chính trị trong năm 2020 của lực lượng CAND

Đồng chí Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của CBCS; Chú trọng tổ chức, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành công cho các hoạt động, sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và CAND.

“Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục gắn chặt giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện đồng bộ công tác lựa chọn, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện chế độ bố trí sắp xếp cán bộ nhất là lãnh đạo, chỉ huy; Tiếp tục siết chặt, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của CBCS” - Thiếu tướng Đào Gia Bảo nêu rõ.

Đồng chí Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị CAND cũng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo khẳng định, năm 2020, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng trong lực lượng CAND, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Triển khai các hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Phong