Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh chấp thuận xây dựng thành phố giáo dục quốc tế hơn 1.300 tỉ

Hà Tĩnh chấp thuận xây dựng thành phố giáo dục quốc tế hơn 1.300 tỉ

1 năm trước motthegioi.vn

Một nhà đầu tư vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế từ bậc mầm non đến sau đại học, với số vốn dự kiến là 1.329 tỉ đồng.


Ảnh minh họa

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Trần Tiến Hưng ký chấp thuận cho Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh thực hiện Dự án thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh trên địa bàn TP.Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng thành phố giáo dục theo chuẩn quốc tế từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học; tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách; giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trong đầu tư lĩnh vực giáo dục.

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) với diện tích trên 22,1ha. Tổng vốn đầu tư dự án (dự kiến) khoảng 1.329 tỉ đồng. Nguồn vốn từ chủ sở hữu là 200 tỉ đồng, vốn vay và huy động khác là 1.129 tỉ đồng.

Nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy quy mô 20 lớp, với khoảng 600 học sinh; trường Quốc tế Bắc Mỹ quy mô 35 lớp, với khoảng 700 học sinh; trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc, quy mô 52 lớp, với khoảng 1.300 học sinh; trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool, quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3 năm 2021.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy mô 100 lớp, với khoảng 6.000 sinh viên, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 3 năm 2022.

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ cam kết, tuân thủ quy định về pháp luật đất đai, môi trường, giáo dục và đào tạo.

Quang Cường