Logo Cung Cấp
Khởi động giải thưởng Zing Music Awards 2019

Khởi động giải thưởng Zing Music Awards 2019

1 năm trước news.zing.vn

Zing Music Awards 2019 khởi động với sự thay đổi trong cơ cấu hạng mục, chưa từng có ở các giải thưởng âm nhạc trong nước.


Tin cùng danh mục