Logo Cung Cấp
Những người giữ lửa làng nghề tại Hà Nam

Những người giữ lửa làng nghề tại Hà Nam

1 năm trước vnews.gov.vn

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 164 làng nghề truyền thống, làng nghề, làng có nghề. Để giữ 'lửa nghề' cháy mãi có đóng góp không nhỏ của những nghệ nhân, thợ giỏi. Ngoài tay nghề điêu luyện họ còn là vốn giá trị văn hóa nghề mà họ tích lũy, thẩm thấu được qua trực tiếp làm nghề đến dạy nghề cho lớp trẻ.