Logo Cung Cấp
Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 40 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 40 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

1 năm trước quochoi.vn

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 17-18/12/2019). Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Tổng kết kỳ họp thứ 8; Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.


Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cụ thể, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ

- Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi);

- Xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019;

- Cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035;

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2019; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội;

- Tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội;

- Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Trọng Quỳnh