Logo Cung Cấp
Bầu bổ sung nhân sự các tỉnh An Giang và Gia Lai

Bầu bổ sung nhân sự các tỉnh An Giang và Gia Lai

1 năm trước toquoc.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, Gia Lai vừa tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Sáng 9/12, Tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Phước, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị

Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Công Minh để nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Hùng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Đặng Đức, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và đồng chí Võ Nguyên Nam, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang để nhận nhiệm vụ khác.

* Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Việt Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và Đại tá Lê Kim Giàu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bô Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và đồng chí Bùi Khắc Quang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đã được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định./.

PV (t/h)