Logo Cung Cấp
Quốc hội công bố Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Quốc hội công bố Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

2 năm trước anninhthudo.vn

Ngày 9-12, Quốc hội chính thức công bố Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trong đó có quy định về việc không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở cấp phường.


ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản về việc công bố 16 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Trong đó, tại Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Quốc hội quyết nghị tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội như sau:

Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND).

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Cũng theo Nghị quyết, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1-7- 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ, với mô hình chính quyền đô thị, HĐND và UBND các quận, thị xã của Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND quận, thị xã được giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật công chức phường; Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND phường…

Về điều khoản chuyển tiếp, Nghị quyết nêu rõ: HĐND, UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị quyết này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026; HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào 30-6-2021.

Một số Nghị quyết khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được công bố, gồm:

Nghị quyết số 91/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết số 92/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Theo đó, ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết số 98/NQ-QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết số 802/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh.

Các Nghị quyết số 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh.

Duy Tiến