Logo Cung Cấp
HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TẠI TÂY NINH

HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TẠI TÂY NINH

1 năm trước quochoitv.vn

Là tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh là địa phương đa dân tộc và đa tôn giáo. Theo số liệu thống kê đến ngày 01/4/2019, dân số toàn tỉnh có khoảng 1.165.169 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 19.648 người, chiếm 1,69% dân số toàn tỉnh. Trong đó chủ yếu là các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa. Nhờ thực hiện tốt các chính sách ưu đãi dành cho các đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay cuộc sống của bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã có nhiều điểm khởi sắc.