Logo Cung Cấp
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ cho tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ cho tỉnh Trà Vinh

1 năm trước baotintuc.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 802/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh.


Theo đó, điều chỉnh giảm 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài để bổ sung tương ứng 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài để thực hiện Dự án "Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long" tại tỉnh Trà Vinh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TTXVN/Báo Tin tức