Logo Cung Cấp
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An: Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An: Cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

1 năm trước baodansinh.vn

Với chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động, tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp. Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An đã ngày càng trở thành cầu nối hết sức quan trọng của doanh nghiệp và người lao động.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An đã không ngừng nỗ lực tập trung điều tra, thu thập thông tin thị trường và người lao động. Từ đó, cung cấp đầy đủ thông tin và nhu cầu tuyển dụng đến người lao động. Chính vì thế trung tâm đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin của người lao động, cũng như các doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Nghệ An.

Sàn giao dịch việc làm cố định tại Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An.

Năm 2019 Trung tâm tổ chức thường xuyên hoạt động tra cứu, tìm kiếm thông tin thị trường lao động tại Sàn giao dịch việc làm vào các ngày làm việc trong tuần, tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm cố định và 32 phiên giao dịch việc làm lưu động trực tiếp cung cấp thông tin, mục đích, ý nghĩa của các phiên giao dịch việc làm, các thông tin về cung cầu lao động, tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động có cơ hội gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp và ký kết hợp đồng tuyển dụng lao động tại sàn. Năm 2019, Trung tâm đã giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trong nước cho 4.450 người lao động.

Anh Trần Ngọc Nam, một lao động quê huyện Đô Lương, đến Trung tâm dịch vụ việc làm, tìm việc, cho biết: "Ở đây các anh chị nhiệt tình lắm. Các thông tin về việc làm nhiều. Người lao động có nhiều lựa chọn. Em cũng đã lựa chọn được cho mình một công việc phù hợp, có thu nhập phù hợp".

Sàn giao dịch việc làm lưu động tại huyện Quỳ Hợp(Nghệ An).

Hết năm 2019, Trung tâm đã tư vấn cho 14.000 lượt người lao động đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm. Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiêp cho 15.050 người, đạt 110% kế hoạch. Ngoài ra trung tâm còn tổ chức tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm, phỏng vấn tuyển dụng cho người lao động với mục đích hỗ trợ người lao động ổn định tâm lý, nắm bắt và hoàn thiện các kỹ năng, giúp người lao động trả lời thành công các cuốc phỏng vấn tuyển dụng lao động của các đơn vị tuyển dụng lao động.

Hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động được Trung tâm tổ chức gắn liền với hoạt động tổ chức giao dịch trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và các phiên giao dịch việc làm lưu động, số lao động tìm kiếm việc làm, số doanh nghiệp tuyển dụng qua các phiên giao dịch ngày càng tăng. Năm 2019, Ngoài 55 phiên giao dịch việc làm cố đinh và lưu động, Trung tâm đã tổ chức 3 hội chợ việc làm – xuất khẩu lao động. Đã có 635 doanh nghiệp tham gia, có 3.200 người lao động được tuyển dụng. Tư vấn việc làm cho 340 lao động tự do.

Trung tâm thường xuyên phối hợp với phòng LĐ-TB&XH các huyện/thành phố và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động. Năm 2019, Nghệ An có 11.059 người đi xuất khẩu lao động.

Ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc trung tâm cho biết: "Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực được giao, tập trung toàn diện, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác. Tiếp tục xây dựng Trung tâm trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và người lao động…"

HOÀNG TÙNG