Logo Cung Cấp
Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1 năm trước nhandan.com.vn

Ngày 6-12, Tổng Thư ký Quốc hội đã ký công bố bốn Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và 12 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn các Nghị quyết.


Các Nghị quyết của Quốc hội:

1) Nghị quyết số 91/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

2) Nghị quyết số 92/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

3) Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

4) Nghị quyết số 98/NQ-QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội :

1) Nghị quyết số 802/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh.

2) Nghị quyết số 809/NQ-UBTVQH14 về việc ban hành Nghị quyết kết quả phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

3) Nghị quyết số 810/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

4) Nghị quyết số 811/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

5) Nghị quyết số 812/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

6) Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang.

7) Nghị quyết số 814/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.

8) Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên.

9) Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 về về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang.

10) Nghị quyết số 817/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên.

11) Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.

12) Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.