Logo Cung Cấp
Cử tri ủng hộ thành lập thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Cử tri ủng hộ thành lập thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

1 năm trước baochinhphu.vn

UBND tỉnh Bình Định đã xây dựng Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Đa số cử tri đồng ý với Đề án.


Cụ thể, về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 164.535/168.425 người, đạt tỷ lệ 97,69%; số cử tri đồng ý là 162.884 người, đạt tỷ lệ 96,71%; số cử tri không đồng ý là 1.485 người, có tỷ lệ 0,88%.

Về thành lập các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 119.350/122.541 người, đạt tỷ lệ 97,4%; số cử tri đồng ý là 118.210 người, đạt tỷ lệ 96,47%; số cử tri không đồng ý là 1.009 người, tỷ lệ 0,82%.

Mời bạn đọc xem toàn văn bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn.

Tuệ Văn