Logo Cung Cấp
EVN HCM PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

EVN HCM PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

2 năm trước quochoitv.vn

Thời gian qua, với mục tiêu tránh thiếu điện trong tương lai, Tổng công ty điện lực TPHCM (EVN HCM) đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân và doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, kể từ ngày 01/7/2019 đến nay, các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có nhu cầu nối lưới, các Công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM thực hiện việc nối lưới như trước ngày 30/6/2019.