Logo Cung Cấp
Huyện Đông Anh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,2%

Huyện Đông Anh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,2%

1 năm trước kinhtedothi.vn

Sáng 9/12, HĐND huyện Đông Anh khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 14. Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp là đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2019.


Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, kinh tế huyện Đông Anh năm 2019 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với năm 2018. Giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn ước tăng 10,3%.

Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%, thương mại - dịch vụ tăng 15,3%, nông lâm nghiệp - thủy sản giảm 6,1%. Đặc biệt, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,2%.

Quang cảnh kỳ họp.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế thuộc huyện quản lý tăng 10,8%. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 89,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 9,4%, nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 1,4%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện từ đầu năm 2019 ước đạt 91.692,6 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 818,4 triệu USD, tăng 11,5% so với năm 2018.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo định hướng theo tiêu chí của quận và phường. Đến nay, xã duy nhất của huyện chưa đạt chuẩn là Dục Tú đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đối với Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đã được UBND TP Hà Nội thông qua tại Quyết định số 5858/QĐ-UBND ngày 21/10/2019, hiện, địa phương đã xây dựng và từng bước tổ chức kế hoạch. Đối với 15 đề án thành phần, huyện đã phê duyệt 9/15 đề án. Đến nay, huyện đã hoàn thành toàn bộ hệ thống chiếu sáng, trồng mới được 20.000 cây xanh, triển khai 45 dự án vườn ươm. Đồng thời, tổ chức lập và triển khai 72 dự án cải tạo, chỉnh trang ao hồ.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2020 của địa phương là huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực để tập trung thực hiện các đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục đánh giá toàn bộ các tiêu chí so với đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

Huy động nguồn lực để thực hiện quyết liệt các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao tiêu chí đã đạt, đồng thời, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất. Cụ thể là các tiêu chí: Cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, mật độ đườn giao thông đô thị, nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo có hiệu quả 15 đề án thành phần. Chủ động rà soát để điều chỉnh, bổ sung đề án cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tiến độ và chất lượng…

Lâm Nguyễn