Logo Cung Cấp
PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng

PV Power cán đích doanh thu sau 11 tháng

1 năm trước bizlive.vn

Lũy kế đến hết tháng 11/2019, doanh thu hợp nhất của toàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ước đạt 33.038 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.


Số liệu cập nhật mới nhất từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP PV Power (mã POW) cho thấy 11 tháng đầu năm 2019 PV Power đã hoàn thành hàng loạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, doanh thu công ty mẹ lũy kế đến 30/11/2019 ước đạt 23.090 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tổng công ty lũy kế đến 30/11/2019 ước đạt 33.038 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 13/11/2019, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt mốc sản lượng 40 tỷ kWh điện sau 08 năm vận hành thương mại (tính từ 16/10/2011), đánh dấu mốc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Trong quý I/2019 và quý III/2019, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được EVN/A0 huy động vận hành nhiên liệu khí chu trình hỗn hợp 03 tổ máy. Riêng trong quý II/2019, Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành chu trình hỗn hợp 04 tổ máy bằng nhiên liệu khí và chuyển đổi nhiên liệu vận hành từ khí sang dầu một tổ máy vào các giờ cao điểm trong ngày.

Đối với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, trong 9 tháng đầu năm 2019, các tổ máy phát điện luôn được duy trì độ khả dụng ở mức cao sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu điều độ của A0.

Đối với nhà máy điện Nhơn Trạch 2, công tác vận hành các tổ máy từ đầu năm đến nay đều theo thị trường phát điện cạnh tranh và không có sự cố bất thường thiết bị lớn nào xảy ra. Nhà máy tận dụng thời gian thấp điểm để ngừng dự phòng và khắc phục một số bất thường nhỏ để đảm bảo khả dụng nhà máy vào cao điểm mùa khô 2019.

Với nhà máy điện Vũng Áng 1, trong quý III/2019, nhà máy đã được TKV cam kết đảm bảo nguồn cung than, ngoài ra PV Power đang triển khai tìm kiếm nguồn than bổ sung để phục vụ công tác vận hành nhà máy. Mặc dù khó khăn về nguồn than, nhưng nhà máy đã có chiến lược chào giá tham gia thị trường điện hợp lý, giá điện tham gia thị trường điện cao hơn so với kế hoạch nên đã phần nào giảm bớt ảnh hưởng của sự thiếu than đến hiệu quả của nhà máy so với kế hoạch.

Trong báo cáo của CTCP Chứng khoán KIS phát hành hồi đầu tháng 11/2019 cho biết, KIS đặt kỳ vọng vào 2 điểm sáng chính là Vũng Áng 1 và Cà Mau 1&2 vào năm 2020. Sử dụng phương pháp FCFF, KIS ước tính giá mục tiêu của cổ phiếu POW ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu vào cuối 2020.

PV Power là một doanh nghiệp phát điện thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN, sở hữu các nhà máy phát điện với công suất phân bổ ở cả 3 loại hình là thủy điện, điện khí và điện than, công suất hiện tại và trong 5 năm tới tập trung tại khu vực miền Nam là chủ yếu, đây cũng là khu vực có nhu cầu điện cao nhất cả nước.

BẢO VY