Logo Cung Cấp
Trung Quốc nuôi gián để giải quyết rác thải thực phẩm

Trung Quốc nuôi gián để giải quyết rác thải thực phẩm

1 năm trước news.zing.vn

Một thành phố ở Trung Quốc có cơ sở nuôi hàng tỷ con gián. Những con gián này có nhiệm vụ ăn 50 tấn rác thải thực phẩm mỗi ngày.


Bích Phương Nguồn: Insider