Logo Cung Cấp
Nhà thầu 'quen mặt' trúng liên tiếp 20 gói tại Sở GTVT Thừa Thiên - Huế

Nhà thầu 'quen mặt' trúng liên tiếp 20 gói tại Sở GTVT Thừa Thiên - Huế

1 năm trước motthegioi.vn

Từ tháng 12.2015 đến tháng 11.2019, Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên - Huế mở 26 gói thầu xây lắp; trong số đó nhà thầu là Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế đã trúng ít nhất 20 gói.


Trụ sở Sở GTVT Thừa Thiên - Huế

Ngày 16.7.2019, Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên - Huế Lê Anh Tuấn ký văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng nền, mặt đường cục bộ các đoạn dân cư tập trung trên đường tỉnh 16; sửa chữa Cầu Ông Lời tỉnh lộ 4; sửa chữa đường Nguyễn Văn Linh; sửa chữa đường tỉnh lộ 20.

Theo thông báo mời thầu trước đó, gói thầu này sử dụng vốn ngân sách thuộc hoạt động chi thường xuyên. Giá gói thầu này là 14.220.956.000 đồng, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế trúng thầu với giá 14.181.494.000 đồng.

Trước đó vào cuối tháng 5.2019, ông Tuấn cũng ký văn bản lựa chọn Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế trúng thầu gói mở rộng đường tỉnh 10C đoạn qua trung tâm xã Vinh Thái (khoảng Km9-Km10+600); nâng cấp, mở rộng Km0-Km1 đường tỉnh 15B. Giá gói thầu: 8.007.094.000 đồng, giá trúng thầu của Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế khá sát: 7.970.559.000 đồng.

Trong năm 2018, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế trúng ít nhất 7 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên - Huế, trong đó có 1 gói thầu công ty này trúng trên tư cách liên danh. Cụ thể gồm các gói thầu:

1) Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 6B, 8C, 10E, 12C, 14D, 15B, 8B kéo dài, 25 kéo dài (mở thầu tháng 12.2018).

2) Khắc phục hậu quả lũ lụt Đường tỉnh 2 đoạn Km0+570-Km1+300 và đoạn Km2+140-Km4; Khắc phục hậu quả lũ lụt Đường tỉnh 11C đoạn Km5-Km9+700; Khắc phục hậu quả lũ lụt Đường tỉnh 8A đoạn Km0-Km0+800 (tháng 9.2018);

3) Thảm bê tông nhựa đoạn Km0+616 – Km1+200 đường Đặng Tất; sửa chữa mặt đường Nguyễn Văn Linh; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 20 A Lưới đoạn Km5+900-Km7+100;

4) Gia cố lề, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km12+600 – Km19+00; Km23+100 – Km26+300; Km86+600 – Km87+400; Km91+110 – Km92+100 trên Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên - Huế (tháng 7.2018).

5) Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 6 đoạn Km0+800 – Km1+300, Đường tỉnh 8B đoạn Km0+400-Km1+830; Thảm mỏng Đường tỉnh 11C đoạn Km0–Km1 và Km9+900 – Km10+600; cầu tràn đường tỉnh 15 (liên danh với Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên - Huế; tháng 6.2018).

6) Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 4 đoạn Km16+400 – Km18+400, Tỉnh lộ 8A đoạn Km1+574 – Km3+450 và Tỉnh lộ 9 đoạn qua khu dân cư tập trung (Km19+300 – Km20+300) (tháng 5.2018);

7) Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.49B, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2018-2020) (tháng 5.2018).

Trong các năm 2017, 2016 nhà thầu này cũng trúng liên tiếp nhiều gói xây lắp tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên - Huế.

Có một điểm chung lặp đi lặp lại là Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế thường trúng thầu với giá khá sát giá dự toán gói thầu.

Đơn cử gói quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 4,6, 8A, 9, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 1.7.2017 đến 31.12.2020 có giá dự toán 30.423.000.000 đồng, Công ty CP đường bộ I Thừa Thiên - Huế trúng với giá rất sát là 30.331.397.000 đồng.

Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.49B, tỉnh Thừa Thiên - Huế (giai đoạn 2018-2020) giá 16.150.792.000 đồng; công ty trúng với giá 16.126.723.000 đồng.

Hay gói nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 4 đoạn Km16+400 – Km18+400, Tỉnh lộ 8A đoạn Km1+574 – Km3+450 và Tỉnh lộ 9 đoạn qua khu dân cư tập trung (Km19+300 – Km20+300) giá 11.595.778.000 đồng, công ty trúng với giá 11.562.960.000 đồng .v..v.

Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên - Huế là đơn vị trực thuộc Sở. Theo phân công của Sở này, ngoài Giám đốc Lê Anh Tuấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi mặt công tác của Sở; thì ông Lê Công Diễn, Phó giám đốc Sở chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban Quản lý dự án các nguồn vốn sự nghiệp giao thông; Phê duyệt dự án, quản lý khối lượng, chất lượng công trình,…; kiện toàn Ban Quản lý dự án các nguồn vốn sự nghiệp.

Phong Bắc-Thạch Châu