Logo Cung Cấp
Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

2 năm trước baotintuc.vn

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 91/2019/QH14 Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng. Đồng thời, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 92/2019/QH14 Bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ngày 25/11/2019. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 809/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Văn Nhiều, kể từ ngày 29/10/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 810/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 8/11/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 811/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang, kể từ ngày 14/11/2019.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 812/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, kể từ ngày 14/11/2019.

TTXVN/Báo Tin tức