Logo Cung Cấp
Điều chỉnh phụ tải điện giúp Điện lực Đắk Nông nâng cao chất lượng dịch vụ

Điều chỉnh phụ tải điện giúp Điện lực Đắk Nông nâng cao chất lượng dịch vụ

1 năm trước vietq.vn

Việc điều chỉnh phụ tải điện giúp Điện lực Đắk Nông tiết kiệm điện, giảm nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm, giảm khả năng thiếu điện vào thời gian cao điểm.


Để bảo đảm nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vận động khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Theo đó, Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) thực hiện vận động khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện và đưa ra nhiều chính sách ưu tiên như: Thực hiện hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng, tư vấn điện, thường xuyên kiểm tra trạm biến áp khách hàng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện, hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện…Chương trình này đã nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Công ty Điện lực Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, vận động khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Để vận động, khuyến khích khách hàngsử dụng điện hiệu quả, PC Đắk Nông đã phối hợp và làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về nội dung trọng tâm của chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và chiến lược thực hiện của EVN. Đồng thời, Công ty phối hợp với Sở Công thương tỉnh Đắk Nông xây dựng các chương trình và giải pháp phù hợp để hỗ trợ thực hiện chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện thuộc phạm vi quản lý nhằm đưa mục tiêu của chương trình điều chỉnh phụ tải điện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tính đến tháng 10/2019, PC Đắk Nông đã làm việc và ký thỏa thuận với 120 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện với công suất tiết giảm 21,96 MW, tiết giảm được sản lượng 60,4MWh.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk, với nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng cao thì việc thực hiện tốt chương trình DR càng có ý nghĩa góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cung cấp điện ổn định và nâng cao độ tin cậy, hài lòng cho khách hàng, bảo đảm sự vận hành ổn định của hệ thống điện. Đồng thời, giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả chương trình này, đầu tháng 4/2019, PC Đắk Nông đã phối hợp và làm việc với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền đến các khách hàng trọng điểm trên địa bàn tham gia chương trình theo chủ trương của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc Công ty tăng cường triển khai và thuyết phục khách hàng thực hiện.

Hòa Lê