Logo Cung Cấp
TIÊU ĐIỂM NGÀY 08/12/2019: XÓA ĐỘ Ỳ NẾU BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

TIÊU ĐIỂM NGÀY 08/12/2019: XÓA ĐỘ Ỳ NẾU BỎ VIÊN CHỨC SUỐT ĐỜI

1 năm trước quochoitv.vn

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, là từ thời điểm có hiệu lực 1/7/2020, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới, sẽ phải ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Như vậy, đối với hợp đồng không xác định thời hạn hay còn gọi là 'chế độ biên chế suốt đời' của viên chức, sẽ không còn được áp dụng với các đối tượng mới được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020