Logo Cung Cấp
SEA Games 30, ngày 9-12: Mở hàng ngày mới bằng HCB

SEA Games 30, ngày 9-12: Mở hàng ngày mới bằng HCB

1 năm trước nld.com.vn

Đoàn Thể thao Việt Nam mở hàng với 2 HCB của Nguyễn Văn Lai nội dung 5.000m và Võ Xuân Vĩnh nội dung đi bộ 20km trong ngày thi thứ 9


Điền kinh mở hàng huy chương cho Việt Nam trong ngày thi thứ 9 SEA Games 30