Logo Cung Cấp
Quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh tại Truyền hình Nhân Dân

Quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh tại Truyền hình Nhân Dân

1 năm trước nguoilambao.vn

Thời gian qua, Kênh Truyền hình Nhân Dân đã tậptrung chỉ đạo xây dựng nguồn nhân lực, đầu tư trangthiết bị hiện đại để phục vụ việc quản lý và khai thác dữliệu hình ảnh truyền hình.


Báo Nhân Dân đã ra mắt và phát sóng chính thức kênh Truyền hình Nhân dân ngày 1/9/2015

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay, các đài truyền hình cần nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả.

Phương thức quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh truyền hình

Để quản lý dữ liệu hình ảnh tại kênh truyền hình, các đài truyền hình thường duy trì hai phương thức chính là quản lý trực tiếp và gián tiếp. Quản lý trực tiếp dữ liệu hình ảnh tại kênh truyền hình được hiểu là việc tác động của chủ thể quản lý tới chính đối tượng quản lý mà không thông qua khâu, bộ phận trung gian.

Quản lý trực tiếp giúp việc vận hành của quá trình quản lý dữ liệu hình ảnh được bảo đảm đúng những định hướng của “nhà đài”. Tuy nhiên, phương thức quản lý này đòi hỏi sự tận tâm và khả năng bố trí, sắp xếp công việc khoa học của lãnh đạo, quản lý. Bởi lẽ, quản lý dữ liệu hình ảnh của kênh truyền hình là một quy trình gồm nhiều khâu khác nhau, để ra một quy trình quản lý hoàn chỉnh đòi hỏi thời gian tương đối dài.

Để quản lý theo phương thức này, đòi hỏi người quản lý những năng lực nhất định, am hiểu về toàn bộ quá trình lưu trữ, khai thác, tìm kiếm dữ liệu hình ảnh. Quản lý gián tiếp là phương thức quản lý thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo hoặc các cuộc họp định hướng, giao ban định kỳ. Chủ thể quản lý thường không tác động trực tiếp tới quá trình quản lý dữ liệu hình ảnh tại kênh truyền hình.

Nhiệm vụ chính của người lãnh đạo, quản lý là huy động, phối hợp sức mạnh của mọi người và tập thể để thực hiện mục tiêu của tổ chức. Họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm mà thông qua công tác tổ chức để điều khiển, tác động tới những người trực tiếp làm nhiệm vụ đó.

Phóng viên, biên tập viên cần nâng cao nhận thức về giá trị của tư liệu hình ảnh trong hoạt động sản xuất chương trình. Ảnh minh họa

Một số vấn đề đặt ra

Truyền hình Nhân Dân chính thức phát sóng ngày 1/9/2015 trên hạ tầng vốn có của Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình cáp Hà Nội, VTC, SCTV và nhiều kênh truyền hình khác. Các chương trình, chuyên mục của Truyền hình Nhân Dân suốt thời gian qua đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời những vấn đề xã hội đang quan tâm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại..., ngày càng khẳng định vị thế, chủ kiến, định hướng dư luận theo quan điểm của báo Đảng; hạn chế tối đa sai sót, tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện việc quản lý lưu trữ và khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh, Truyền hình Nhân Dân đã ban hành những quy định cụ thể trách nhiệm của các bên trong công việc này, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý lưu trữ tư liệu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số bất cập như điều kiện trang thiết bị; công tác phân loại tài liệu hình ảnh động ở phòng Thư ký biên tập hiện nay còn đơn giản; chưa xây dựng được các phần mềm để quản lý khai thác, cũng như chưa có nguồn kinh phí để đầu tư một hệ thống chuyên dụng.

Đây là một trong những bất cập làm giảm ưu thế của kênh so với các đơn vị truyền hình khác. Trang thiết bị mới chỉ đáp ứng về cơ bản nhu cầu hoạt động lưu trữ, chưa có một Server lưu trữ riêng biệt để lưu trữ tập trung.

Các đài truyền hình cần nâng cao chất lượng quản lý và khai thác dữ liệu hình ảnh để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Ảnh minh họa

Đi tìm giải pháp

Để nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tư liệu hình ảnh tại Truyền hình Nhân Dân cần sự quan tâm một cách toàn diện của ban lãnh đạo các cấp và đội ngũ phóng viên, biên tập viên của kênh. Tăng chi phí dành cho hoạt động lưu trữ tư liệu hình ảnh, bổ sung trang thiết bị, hệ thống quản lý chuyên dụng. Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ thích đáng, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý tư liệu tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, để nâng cao khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, lĩnh hội những kiến thức mới, nắm bắt xu hướng hội nhập trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo các phòng cần tăng cường giám sát, yêu cầu phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt việc phối hợp lưu trữ tư liệu hình ảnh; sử dụng tư liệu hình ảnh trong hoạt động sản xuất chương trình. Đối với phóng viên, biên tập viên cần nâng cao nhận thức về giá trị của tư liệu hình ảnh trong hoạt động sản xuất chương trình./.

Trần Văn Long